Informacje

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

 

ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk

tel./fax: (58) 341 26 83      |      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia placówki

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:00

wtorek: 8:00 - 18:00

NIP 957-08-23-766      |      REGON 192667695      |      KRS: 0000099691

NUMER KONTA: 96 1160 2202 0000 0000 2787 7555 Bank Millennium S.A.


Prosimy, przekaż nam swój 1 % podatku,
w polu Numer KRS wpisz 0000099691.

W biurze Okręgu (ul. Jesionowa 10, Gdańsk) oraz biurach Kół Powiatowych udzielamy bezpłatnej pomocy w rozliczaniu PITów.RODO

Klauzula Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, 80 261 Gdańsk, ul. Jesionowa 10,

Tel. 58 341 26 83;  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 i 9 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

a. W celu  realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Niewidomych;

b. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;

c. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

d. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej realizacji celów statutowych niezbędne.

4. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od członków Związku, ich rodziców lub opiekunów.

5. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez czas niezbędny w związku z realizacją zadań statutowych PZN,

b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.

6. Prawa osoby której dane są przetwarzane

Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych mogą być:

a. Instytucje z którymi podpisujemy umowy na realizację naszych zadań statutowych,     /PFRON, Urzędy Miast i Gmin, PCPR, MOPR, Urząd Marszałkowski/

b. Partnerzy współpracujący z Administratorem,  

c. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych celów statutowych;

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Gdańsk, 24.05.2018


 

Dostępność cyfrowa

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Organizacja Pożytku Publicznego stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych. Strona nasza jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Niezgodności wynikają między innymi z faktu, że większość elementów strony zostało udostępnione przed wejściem w życie w/w ustawy. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile to możliwe poprawione i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona naszych odbiorców.

Dostępność architektoniczna

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski stara się zapewnić dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Siedziba naszego stowarzyszenia mieści się przy ul. Jesionowe w Gdańsku Wrzeszczu. Wejście do budynku znajduje się od ul. Partyzantów. W pobliżu budynku przejścia dla pieszych są wyposażone w sygnalizację dźwiękową. Stowarzyszenie nasze znajduje się na parterze, także dostępne jest dla osób na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, do których wejścia prowadzą bezpośrednio ze świetlicy, która jest głównym pomieszczeniem dla naszych beneficjentów. Jednak niestety brak u nas toalety dla osób na wózkach inwalidzkich – stare budownictwo bez możliwości przebudowy. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Nie posiadamy pętli indukcyjnej.

 

Dodatkowe informacje