4 Kroki do kariery

Bezpłatne szkolenia zawodowe, atrakcyjne stypendium szkoleniowe, płatne staże oraz możliwość podjęcia ciekawej pracy to wszystko czeka na uczestników nowego projektu unijnego skierowanego do niepełnosprawnych i niepracujących mieszkańców gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo i Lichnowy.

Warunki uczestnictwa

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać następujące kryteria:

- posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,

- nie pracować zawodowo,

- być w wieku aktywności zawodowej,

- być mieszkańcem gminy: Nowy Dwór Gdański lub Ostaszewo lub Lichnowy.

Oferta

Organizatorzy projekty oferują uczestnikom:

- darmowe szkolenia zawodowe,

- darmowe dojazdy na szkolenia,

- pieniądze za udział w szkoleniu,

- płatne staże,

- pomoc w znalezieniu pracy

Rekrutacja

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie:

Nowy Dwór Gdański: 697 723 394

Ostaszewo i Lichnowy: 502 400 847

Zadzwoń już dzisiaj, jutro twoje miejsce może być zajęte.

Nabór uczestników trwa do 31.12.2018 r.

Pierwsze spotkania i zajęcia z uczestnikami rozpoczną się w styczniu 2019 r.

Projekt realizowany  jest przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Sobieszewie oraz Polski Związek Niewidomych – Okręg Pomorski. Projekt jest dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
  2. Umowa uczestnictwa w projekcie
  3. Zgłoszenie kandydata do projektu

Dodatkowe informacje