Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku 
informuje, że w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.  
w swojej siedzibie w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10,  
prowadzi 

Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska
pt. „Chcemy widzieć i umieć’’ kontynuacja

Umowa Nr RWB-W/3282/wrs/400/U-W.BIEŻ./2019 Z DNIA 31.05.2019 R.

Działalność Centrum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdańska

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 -15:00   
we wtorki do godz.18:00,   
porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek m-ca  od godz.15:00-17:00 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do naszej siedziby.  Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 58 341-26-83. 

Formy pomocy centrum: 

1.     Korzystania z porad z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, zapoznania i doboru odpowiedniego  sprzętu  rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością jego zakupu;

2.     Korzystania z porad oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego;

3.     Korzystania ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników;

4.     Korzystania z usług asystencko – lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej;

5.     Korzystania z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych  itp.;

6.     Poradnictwo prawne;

7.     Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Brajla z możliwością jego nauki.     

Dodatkowe informacje