Bezpieczny Niewidomy

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku realizuje  projekt pod nazwą "Bezpieczny Niewidomy".

Projekt dofinansowany jest  ze środków Województwa Pomorskiego w  ramach podpisanej  umowy nr 15/PS/2020, zawartej w dniu 15.05.2020 na realizację zadania publicznego w trybie art. 15ZZM ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
W ramach podpisanej umowy zakupiliśmy m.in. środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki jednorazowe.
Każde z naszych 18 kół powiatowych PZN otrzymało pakiet środków dezynfekujących oraz pakiet środków ochrony osobistej.
Nasza organizacja zajmuje się rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących. Osoby te z racji swojej niepełnosprawności częściej korzystają z poręczy, muszą dotknąć różnych przedmiotów i powierzchni, korzystać z pomocy innych osób. Dzięki zaopatrzeniu w środki dezynfekujące i ochronne nasi pracownicy, wolontariusze i członkowie będą czuli się bezpieczniej udzielając pomocy i korzystając z niej.
Środkami dezynfekującymi będą na bieżąco odkażane pomieszczenia, a osoby, które potrzebują porady czy innego rodzaju wsparcia będą czuły się bardziej bezpieczne w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami. Planujemy także, w zależności od potrzeb, zaopatrzyć niektóre osoby niewidome i słabowidzące w maseczki czy rękawiczki jednorazowe.
Nasi członkowie oprócz niewidzenia często mają szereg chorób współistniejących, dlatego szczególnie narażone są na zakażenia. Wyposażenie pracowników, liderów i wolontariuszy jest tez niezbędne w takie środki ostrożności. Zwłaszcza podczas odwiedzin w domach, gdzie pomagają tym osobom w załatwieniu różnych spraw. Dla naszej organizacji wsparcie w postaci dofinansowania na tego typu zadania jest bardzo ważne, pozwoli na otwarcie naszych kół powiatowych . Do prawidłowej realizacji zadania został zatrudniony wolontariusz, który jest koordynatorem zadania.

Dodatkowe informacje