Samodzielność przez naukę 2021

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie
„Samodzielność przez naukę”
dofinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Umowa nr ZZO/000336/11/D z dnia 01.06.2020 r. aneks z dnia 05.05.2021
Termin realizacji zadania 01.04.2021 - 31.03.2022

Głównym celem naszego projektu jest nabycie po utracie wzroku nowych umiejętności osobistych i społecznych pozwalających na uzyskanie przez osobę z dysfunkcją wzroku jak największej samodzielności.
Proponujemy następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z przewodnikiem i białą laską.
2. Zajęcia z zakresu czynności życia codziennego.
3. Terapia zajęciowa w ramach grup wsparcia.
4. Indywidualna pomoc psychologiczna.
5. Zajęcia  z zakresu obsługi komputera i innego sprzętu specjalistycznego.
6. Zajęcia dla osób chorych na cukrzycę.
7. Poradnictwo prawne. Porady udzielane będą w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca.
8. Szkolenie grupowe wyjazdowe z zakresu nowych technologii.

Wyżej wymienione zajęcia, warsztaty i spotkania realizowane będą w naszej PLACÓWCE  w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jesionowej 10 w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez okres 12 miesięcy, lub w naszych placówkach terenowych.

Na wszystkie w/w zajęcia można umawiać się osobiście lub telefonicznie – tel. nr 58 341 26 83

Dodatkowe informacje