O rehabilitacji w 2014 roku

Projekt "Niezależni i samodzielni" - Wdzydze Kiszewskie 2014

Tradycyjnie jak w latach wcześniejszych osoby niewidome i słabowidzące wyjechały na szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej do Wdzydz Kiszewskich. Uczestnikami były osoby należące do PZN z trzech województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Szkolenia odbyły się maju 2014r. w dwóch grupach po 60 osób, dla większości był to pierwszy wyjazd. Osoby te uczestniczyły w zajęciach z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, czynności dnia i samoobsługi, nauki pisma punktowego, wykładach o ulgach i przywilejach, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto, wieczorami były pokazy filmów instruktażowych jak i  z audiodeskrypcją. W czasie wolnym można było skorzystać ze spacerów, zwiedzić Muzeum Etnograficzne,  a z wieży widokowej podziwiać krajobraz przepięknych jezior i lasów pojezierza Kaszubskiego. Nie mogło w programie zabraknąć spotkania integracyjnego przy muzyce, gdzie grupy mogły się bawić, zawierać nowe znajomości. Ze szkolenia osoby wyjeżdżały z uśmiechem na ustach i pytaniem o następne szkolenie.

Szkolenia zostały dofinansowane ze środków PFRON w ramach realizowanego projektu pt. „Niezależni i samodzielni      

Dodatkowe informacje