O rehabilitacji w 2011 roku

Projekt "Niezależni" - Ustronie Morskie, Wdzydze Kiszewskie 2011

Skończył się rok 2011, jedni uważają go za bardzo udany, inni trochę mniej, a jeszcze dla innych był bardzo zły. Patrząc jednak z perspektywy działalności rehabilitacyjnej OP PZN w Gdańsku, możemy powiedzieć był to dobry rok. Stowarzyszenie nasze, dalej realizowało projekt „Niezależni” dofinansowany z PFRON. W ramach tego projektu odbyły się szkolenia grupowe w Ustroniu Morskim, Wdzydzach Kiszewskich oraz indywidualne w miejscu zamieszkania osób z dysfunkcją wzroku. Na siedmiodniowe szkolenia do Ustronia Morskiego wyjechało 75 osób,  większości były to osoby nowoprzyjęte do naszego stowarzyszenia, ponadto 18 osób zostało objętych szkoleniami indywidualnymi.  W szkoleniu we Wdzydzach Kiszewskich udział wzięły 42 osoby.   Szkolenia w Ustroniu Morskim oraz indywidualne dotyczyły rehabilitacji podstawowej osób niewidomych i słabo widzących czyli: orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, czynności życia codziennego, nauki pisma punktowego Brajla, oraz obsługi sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast uczestnicy szkolenia we Wdzydzach Kiszewskich mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach z psychologiem, prawnikiem, wizażystką. Nie mogło także zabraknąć innych atrakcji, jak wycieczki, spacery, ogniska, rejs statkiem, zwiedzanie skansenu, przejażdżki bryczkami czy zabawy integracyjne.   Na zakończenie projektu uczestniczy w grupach przygotowali prezentację, mającą posumować projekt jak i zachęcić inne osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w tego typu szkoleniach. Z zadowoleniem, a jednocześnie z pytaniem „kiedy będzie następne szkolenie” osoby te żegnały ośrodek.  

Dodatkowe informacje