Wyjazd do Lęborka

W dniu 13 czerwca 2017r. grupą 11 osób udaliśmy się SKM do Lęborka gdzie czekała na nas Pani Iwona przewodnik. Zwiedzanie Lęborka zaczęliśmy od parku, który znajduje się na terenie byłego cmentarza na którym znajdują się zabytkowe pomniki znanych mieszkańców Lęborka. Następnie udaliśmy się do zabytkowej części miasta zobaczyliśmy ratusz, kościół NMP Królowej Korony Polskiej, kościół Św. Jakuba . Wzdłuż obwarowań,obejrzeliśmy baszty Kwadratową, Bluszczową oraz baszty nr24, 25, 27, 32. Pozostałe zabytki które obejrzeliśmy to zamek spichlerz, dom młynarza. W muzeum obejrzeliśmy film o historii Lęborka. Po zwiedzaniu miasta poszliśmy na pizzę. Wróciliśmy kolejką około godz 20-tej.

Dodatkowe informacje