Wycieczka do Warszawy

 

W dniu 8 maja o godz. 6:30 wyruszyliśmy spod siedziby Koła do Warszawy. Dotarliśmy tam na godz. 12-tą. Przewodnikiem naszym była Pani Beata Chabrowska Kondeja. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Placu Zamkowego, następnie Rynek Starego Miasta, Katedra Św. Jana, Barbakan, Mury Obronne, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego, potem spacer Krakowskim Przedmieściem m.in. Pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Kościół Św. Krzyża, Plac M.J. Piłsudskiego – Grób Nieznanego Żołnierza, następnie przejechaliśmy pod PKiN i wjechaliśmy na XXX piętro i podziwialiśmy panoramę Warszawy. Spod PKiN udaliśmy się do hotelu. Po zakwaterowaniu o godz. 19-ej zjedliśmy obiadokolację i był czas wolny.

 

9 maj 2018 r.: Śniadanie godz. 8:00, przejazd do Łazienek Królewskich, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie XVIII wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego, Belweder, Pomnik Fryderyka Chopina, Stara Oranżeria, Wodozbiór, Biały Domek, Pałac na Wyspie, spacer, następnie przejazd do Wilanowa, spacer po ogrodach, Pałac Króla Jana III, przejazd i zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego – zwiedzanie indywidualne. Około godz. 18-ej przyjazd do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.

 

10 maj 2018 r.: Śniadanie godz. 7:45, wykwaterowanie i przejazd do Starych Powązek, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie jednej z najszlachetniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce, miejsce spoczynku wielu wybitnych osób. Przejazd do Zamku Królewskiego oraz zwiedzanie, przejazd na obiad. Po obiedzie o godz. 15:30 wyjazd z Warszawy do Gdańska.

 

W wycieczce uczestniczyły 44 osoby w tym: 30 niewidomych członków PZN.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje