Biała Laska

W dniu 16.10.2018 r. odbyło się spotkanie członków Koła Gdańsk z okazji "Białej Laski". W spotkaniu wzięło udział 110 osób w tym 94 niewidomych oraz 16 przewodników.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń przez prezes koła, Panią Prezes Okręgu oraz Panią Dyrektor Biura. Następnie z okazji 45-lecia twórczości poetyckiej Pan Jan Grabowski otrzymał złotą odznakę honorową PZN. Dziękując za docenienie jego twórczości zaprosił do biblioteki na wieczór autorski. Z kolei nastąpił poczęstunek oraz część artystyczna, która poprowadził Pan Andrzej, skrzypek z Opery Bałtyckiej. Spotkanie zostało sfinansowane ze składek członkowskich oraz wkładu własnego.

 

Dodatkowe informacje