Wycieczka do Sztutowa

W dniu 23 maja grupa 17 osób członków Koła Gdańsk pojechała PKS-em do Sztutowa. W programie naszego wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Stutthof z przewodnikiem. Obóz koncentracyjny w Sztutowie założony na terenie Wolnego Miasta Gdańska w odległości 36 km od Gdańska. Zaczął funkcjonować od 2 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. Przez obóz przeszło 110 tysięcy więźniów z czego 65 tysięcy zginęło na skutek chorób i ciężkiej pracy i niedożywienia. Wśród więźniów byli obywatele z 28 państw w tym najliczniejszą grupę stanowili Żydzi, obywatele Polski, Związku Radzieckiego, Węgrzy i Niemcy. Po wyjściu z muzeum udaliśmy się do wioski Sztutowo na herbatkę i kawę. Do Gdańska wróciliśmy również PKS-em około godz. 16-tej.

Dodatkowe informacje