Zmiana siedziby Koła

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku biuro Związku Niewidomych zostaje przeniesione na ulicę 3 Maja 2 - w podwórku Starostwa Powiatowego Wydział Gospodarki Nieruchomościami – na przeciwko byłej elektrowni.
Biuro czynne w każdy czwartek od godziny 10:00 do 14:00, telefon: 724-888-835

W imieniu zarządu
Janina Doba – Prezes Koła

Spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" w Kole Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne "Ostatki 2020" zorganizowane dla członków Koła Powiatowego PZN w Kartuzach.

W spotkaniu łącznie z przewodnikami uczestniczyły 62 osoby. O godz. 11:00 prezes koła Janina Doba w krótkich słowach przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie. Następnie poinformowała członków o bieżącej sytuacji w kole oraz o zamierzeniach na najbliższe kilka miesięcy. Wspomniała o otrzymanych środkach finansowych na realizację zadań publicznych i o złożonych ofertach do samorządów. Przekazała również informacje o możliwości rozliczania zeznań podatkowych za 2019 rok, a dzięki temu przekazaniu 1% na działalność statutową naszego stowarzyszenia. Druga część naszego spotkania upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze słodkich specjałów. Ostatkowe przysmaki tylko na chwilę zagościły na stole. Każdy z ochotą skosztował pączka i faworka. Tradycji stało się zadość. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci mogli powiedzieć – do zobaczenia. Dzięki wcześniej zgromadzonym środkom finansowym pochodzących od niezawodnych sponsorów oraz środkom własnym jeszcze raz udowodniliśmy, że możemy wspólnie w godnych warunkach mile i pożytecznie spędzić ostatkowy dzień.

Kończąc pragnę podkreślić duże zaangażowanie całego zarządu koła. Cała ekipa spisała się na medal. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Kartuzach za udostępnienie sali. Kłaniamy się nisko wszystkim tym którzy pomogli przeprowadzić tak potrzebne spotkanie.

Do zobaczenia tym razem w Ostrzycach.

Wigilia 2019 w Kartuzach

Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez zarząd Koła  Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach  w dniu 12.12.2019 roku.

Wigilia to czas radości i oczekiwania. Tradycyjnie jak co roku w dniu 12.12.2019 roku zarząd kartuskiego koła Polskiego Związku Niewidomych zorganizował spotkanie wigilijne dla swoich członków.
Ogółem w spotkaniu uczestniczyły 92 osoby włącznie z zaproszonymi gośćmi.
O godzinie 12.00 prezes naszego koła Janina Doba przywitała wszystkich  serdecznie.
Gorąco powitała zaproszonych gości tj. duszpasterza osób niewidomych i niedowidzących księdza Prałata Tadeusza Misiornego, przedstawicielkę Urzędu Gminy w Sierakowicach panią Marzenę Korzeniewską, Burmistrza Urzędu Miejskiego w Kartuzach pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz przedstawiciela PCPR w Kartuzach pana Mariusza Garskiego. Przekazała wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia na święta i nadchodzący Nowy Rok oraz odczytała życzenia przesłane przez prezes koła w Bytowie panią Danutę Cyrson.
Ksiądz Prałat po krótkiej modlitwie  pobłogosławił zebranych oraz poświęcił wigilijne opłatki. Dzieląc się opłatkiem wszyscy składaliśmy sobie wzajemnie najlepsze życzenia, a następnie zasiedliśmy do wspólnego poczęstunku. Miłym akcentem było wręczenie paczek świątecznych dla dzieci - podopiecznych naszego koła, a członkom dorosłym słodkiego upominku.
Nie zabrakło też śpiewania kolęd co umiliło naszą wigilię. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i miłej atmosferze. Bardzo dziękujemy wszystkim gminom powiatu Kartuskiego, które  dofinansowały nasze wigilijne spotkanie.
Nisko kłaniamy się wszystkim darczyńcom, którzy umieją podzielić się swoim biznesowym sukcesem i corocznie nas wspierają materialnie i finansowo.

Sprawozdanie z realizacji zadania "Obchody Dnia Białej Laski 2019"

17 października 2019 roku – w tym dniu niewidomi i niedowidzący członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach obchodzili „Dzień Białej Laski”. Zarząd koła  zorganizował uroczyste spotkanie w Gościńcu Kaszubskim poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Kartuzach. Piękny słoneczny dzień zgromadził niemal wszystkich członków naszego koła oraz zaproszonych gości. W sumie w spotkaniu uczestniczyły 83 osoby. O godz. 11:15  prezes koła serdecznie powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości.    
Na spotkanie przybyli Burmistrz Urzędu Miejskiego w Kartuzach pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, przedstawicielka Gminy Sierakowice pani Marzena Korzeniewska, Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Kartuzach pan Mariusz Garski oraz Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku pani Ewa Redzimska wraz z mężem.
Następnie bardzo miły moment tak doniosłej imprezy – odczytanie serdecznych podziękowań oraz życzeń. Wielką niespodzianką było wyróżnienie przyznane   naszej prezes koła Janinie Doba brązowej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Niewidomych oraz legitymacji, którą to wręczyła Prezes Okręgu Pomorskiego pani Ewa Redzimska.
Dzięki zaangażowaniu całego zarządu koła sama uroczystość otrzymała znakomitą, a przede wszystkim ciekawą oprawę. Piękna sala, dekoracje kwiatowe, uroczysty obiad oraz doskonała oprawa muzyczna w wykonaniu Kaszubskiej Kapeli „BAS” z Sierakowic były dopełnieniem starannych przygotowań. Nie brakowało też okazji do szczerej dyskusji.
Przy kawie i pysznym cieście mogliśmy powspominać co było oraz snuć plany na najbliższą przyszłość. Ciekawe spotkania integracyjne oraz  działalność rehabilitacyjna to niezmiennie nasze priorytetowe cele. Cały zarząd daje przykład sensownej i potrzebnej pracy tworzącej nasze wspólne dobro.
Wszyscy  członkowie Kartuskiego koła serdecznie dziękują wielu życzliwym ludziom za finansowe i rzeczowe wsparcie naszej działalności.  
Pragniemy serdecznie podziękować  instytucją oraz osobom prywatnym dzięki którym nasze spotkanie mogło się odbyć.
Kłaniamy się nisko Urzędowi Miejskiemu w Kartuzach, Gminie Chmielno firmie „Farmjug” z Dzierżążna, Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach oraz cukierni ,,Palmeta” w Kartuzach.  Znaczące dofinansowanie realizacji zadania publicznego otrzymaliśmy od PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
Obchody święta Białej Laski 2019 dobiegły końca i wszyscy uczestnicy w pogodnej atmosferze mogli powiedzieć – do zobaczenia za rok.

Mirosława Gojtowska

Walne Zebranie Koła PZN w Kartuzach

Dnia 12 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach. W tym dniu zebrani członkowie koła wybrali na następną XX kadencję Prezesa oraz nowy Zarząd Koła. W zebraniu uczestniczyło 36 osób uprawnionych do głosowania oraz Prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku pani Ewa Redzimska i pracownik Okręgu pani Hanna Mazur. Prezesem koła jednogłośnie została Janina Doba a w skład Zarządu Koła weszli Halina Dyszer, Eugeniusz Gojtowski, Mirosława Gojtowska oraz Irena Littwitz. Na koniec zebrania Prezes koła w imieniu własnym i całego zarządu podziękowała za zaufanie i zapewniła, że dobro naszych członków jest podstawowym priorytetem przyświecającym naszemu kołu zapraszając wszystkich na poczęstunek.

Dodatkowe informacje