Informacja

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Kartuzach w ramach realizacji zadania publicznego organizuje jednodniowy wyjazd rekreacyjno-turystyczny:

,,Odkrywamy Piękno Kartuskiej Ziemi”

Wyjazd odbędzie się dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne wzrokowo wraz z przewodnikami, osoby starsze oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji udziela osobiście, telefonicznie oraz w jakiejkolwiek dostępnej formie prezes Koła Janina Doba - tel. nr 724 888 835.

Znajdziecie nas w siedzibie Koła na ulicy Gdańskiej 1 - pierwsze piętro domu środowiskowego.

Przypominamy - ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszenia.

Zadanie publiczne będzie realizowane dzięki dotacji: Gminy Kartuzy.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje