Sprawozdanie z realizacji zadania "Obchody Dnia Białej Laski 2018"

18 października 2018 roku – w tym dniu niewidomi i niedowidzący członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kartuzach wyznaczyli sobie spotkanie, aby uroczyście obchodzić "Dzień Białej Laski". Zarząd koła zorganizował uroczyste spotkanie w Gościńcu Kaszubskim poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Kartuzach.
Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Ryszard Różycki oraz duchowy nasz opiekun ks. Prałat Tadeusz Misiorny. Szczerze podziękowaliśmy za wszelkie okazane nam łaski w pięknej oprawie Kartuskiej świątyni. Po mszy udaliśmy się w gościnne progi Gościńca Kaszubskiego. 
Jasny i słoneczny jesienny dzień  przyprószony kolorytem  barw zgromadził niemal wszystkich członków naszego Koła oraz grono zaproszonych gości.
W sumie na spotkanie stawiło się 90 osób.
O godz. 11:15  Prezes naszego koła pani Janina Doba serdecznie powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości. Następnie bardzo miły moment tak doniosłej imprezy – odczytanie serdecznych podziękowań oraz życzeń dalszej owocnej działalności. 
Z okazji tak szczególnego święta zaprosiliśmy wielu życzliwych nam ludzi. Przybyli wiceburmistrz miasta Kartuzy pani Sylwia Biankowska, kierownik wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pan Dariusz Las, specjalista ds. osób niepełnosprawnych pani Małgorzata Moszko, pani Małgorzata Szymańska kierownik działu orzecznictwa. Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku reprezentowała pani Aleksandra Romanowska. Serdecznie powitaliśmy również kierownika Domu Środowiskowego panią Mariolę Machola oraz Stefanię Plichta. Piękne i jakże mobilizujące życzenia przekazali wszyscy obecni skandując imię prezes naszego koła Janiny Doba. Dzięki staraniom całego Zarządu koła sama uroczystość otrzymała znakomitą, a przede wszystkim ciekawą oprawę. Piękna sala, dekoracje kwiatowe, uroczysty obiad oraz doskonała oprawa muzyczna realizowana przez świetny zespół „DiDo” z Grzybna  były ukoronowaniem starannych przygotowań. Jak każde spotkanie tak i to stało się okazją do szczerej dyskusji. Przy kawce oraz słodkim kuchu mogliśmy swobodnie porozmawiać o tym co było i o tym co będzie dla dobra ludzi sprawnych inaczej. Snuto plany na najbliższą przyszłość. Wiele mówiono o tradycyjnych już wyjazdach turystyczno-krajoznawczych tak lubianych przez członków naszego Koła. Samo spotkanie było okazją do zaproponowania nowych rozwiązań. Ciekawe spotkania integracyjne oraz działalność rehabilitacyjna to niezmiennie nasze priorytetowe cele. Cały Zarząd daje przykład sensownej i potrzebnej pracy tworzącej nasze wspólne dobro.
Wszyscy  członkowie Kartuskiego koła serdecznie dziękują wielu życzliwym ludziom za materialne i rzeczowe wsparcie naszej działalności.  
Pragniemy serdecznie podziękować instytucją oraz osobom prywatnym dzięki którym ta piękna i wartościowa impreza mogła się odbyć.
Kłaniamy się nisko gminie Chmielno, Urzędowi Miejskiemu w Kartuzach, firmie „Farmjug” z Dzierżążna, Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach oraz cukierni "Palmeta" w Kartuzach. Znaczące dofinansowanie realizacji zadania publicznego otrzymaliśmy od PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.
Obchody święta Białej Laski 2018 dobiegły końca i wszyscy uczestnicy w pogodnej atmosferze mogli powiedzieć – za rok kończymy 57 lat.

Dodatkowe informacje