Informacja o wyjeździe "Szlakiem Bieszczadzkiej historii"

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Kartuzach w ramach realizacji zadania publicznego organizuje siedmiodniowy wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy "Szlakiem Bieszczadzkiej historii".  Wyjazd odbędzie się w dniach od 29 lipca do 4 sierpnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne wzrokowo wraz z przewodnikami, osoby starsze oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji udziela osobiście, telefonicznie oraz w jakiejkolwiek dostępnej formie prezes koła Janina Doba tel. nr 724 888 835.

 Znajdziecie nas w siedzibie koła w Kartuzach na ulicy Gdańskiej 1 pierwsze piętro Domu Środowiskowego. Przypominamy – ilość miejsc ograniczona i liczy się kolejność zgłoszenia.

Zadanie publiczne będzie realizowane dzięki dotacji: Powiatu Kartuskiego, Gminy Kartuzy, Gminy Somonino oraz Gminy Przodkowo.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje