Walne Zebranie Lębork

Na Walnym Zebraniu Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego w Lęborku, które odbyło się 15 czerwca b.r., został wybrany Prezes Koła oraz Zarząd. Obecny skład:
Prezes KP PZN w Lęborku - Daria Zając
Zastępca - Joanna Korcz
Sekretarz - Krystyna Kosmala
Członkowie zarządu - Teresa Kurek, Bronisław Kowalewski
 
                                        z poważaniem Prezes KP PZN w Lęborku Daria Zając

Dodatkowe informacje