Podziękowanie za 1% 2018

W imieniu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim składamy serdeczne podziękowanie za przekazanie 1% podatku przyczyniającego się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Z pozyskanych środków finansowych z 1% podatku realizujemy zadania statutowe, polegające na rehabilitacji i dążeniu do większej aktywności i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących. Pomagamy w przełamywaniu barier społecznych i prywatnych.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Raz jeszcze dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wdzięczności

Prezes Zarządu Powiatowego Koła PZN

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Starogardzie Gdańskim

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim na czele z panią prezes Joanną Grabowską zorganizował spotkanie w restauracji "Galeria Smaków" w dniu 23.10.2018 roku.       
W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, osoby niewidome, słabo widzące oraz ich przewodnicy, łącznie 65 osób. Po złożeniu życzeń przez gości wystąpili ze swoim programem uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie. Zawsze są oni przyjmowani z ogromną życzliwością, dlatego gorące podziękowania dla nich oraz nauczycieli przygotowujących występy.
W dalszej części programu prezes Okręgu Pomorskiego pani Ewa Redzimska wręczyła odznaczenia za pracę i zaangażowanie na rzecz naszego stowarzyszenia następującym osobom: Prezydentowi Miasta Starogard panu Januszowi Stankowiakowi odznakę "Przyjaciel Niewidomego", koleżankom Joannie Grabowskiej i Agnieszce Zube - srebrne odznaki oraz Hannie Stolc - brązową odznakę PZN. Następnie kolega Jerzy Stypa poinformował nas o odbywającej się co roku w Warszawie Konferencji REHA, na której jest prezentowany najnowszy sprzęt ułatwiający codzienne życie niewidomym.
Obchody naszego święta upłynęły w miłej i przyjemnej atmosferze. Członkowie koła podczas takich spotkań mają możliwość nawiązywania przyjaźni oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń powodują, że z mroku i niedowidzenia uczymy się tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka.

Agnieszka Zube

Wyjazd do teatru

Dnia 14 października 2018 r. grupa 50 osób (w tym 35 niepełnosprawnych) z Koła PZN w Starogardzie Gd. wybrała się do Teatru Muzycznego w Gdyni. Spektakl pt. "Okno na parlament" rozpoczął się o godz. 17:00 i przez dwie godziny rozbawiał publiczność. To niedzielne popołudnie oderwało członków naszego Koła od rzeczywistości i codziennych problemów. W godzinach wieczornych w dobrych nastrojach wróciliśmy do Starogardu Gd. Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku uda nam się pojechać na równie ciekawy spektakl.

Wyjazd został dofinansowany ze środków PCPR - PEFRON

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w imieniu Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim przekazujemy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia serdeczne życzenia dużo zdrowia, pogody ducha i siły w pokonywaniu trudności, które napotykamy na naszej drodze.

Prezes Joanna Grabowska

Wyjazd do Piaseczna i Owidza

Tradycją jest, że co dwa lata uczestniczymy w pielgrzymce do Matki Bożej Piaseckiej. W dniu 12.09.2018 r. braliśmy udział we Mszy św. dla chorych. W naszej intencji modlił się duszpasterz osób niewidomych ks. Prałat Stanisław Borzyszkowski. Po mszy udaliśmy się do miejsca cudownego objawienia – źródełka. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do "Grodziska" w Owidzu. Po spacerze i zwiedzaniu grodziska zjedliśmy obiad, a na deser kawę i ciasto. O godz. 14:00 członkowie naszego Koła aktywnie brali udział w "Opowieści owidzkiej" wcielając się w rolę aktorów. Było śmiesznie i zabawnie. O godzinie 15:30 wróciliśmy do Starogardu Gd. Ten dzień upłynął nam w miłej atmosferze, a i pogoda dopisała. W wyjeździe uczestniczyło 46 osób.

Dodatkowe informacje