Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Starogardzie Gdańskim

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim na czele z panią prezes Joanną Grabowską zorganizował spotkanie w restauracji "Galeria Smaków" w dniu 23.10.2018 roku.       
W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, osoby niewidome, słabo widzące oraz ich przewodnicy, łącznie 65 osób. Po złożeniu życzeń przez gości wystąpili ze swoim programem uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie. Zawsze są oni przyjmowani z ogromną życzliwością, dlatego gorące podziękowania dla nich oraz nauczycieli przygotowujących występy.
W dalszej części programu prezes Okręgu Pomorskiego pani Ewa Redzimska wręczyła odznaczenia za pracę i zaangażowanie na rzecz naszego stowarzyszenia następującym osobom: Prezydentowi Miasta Starogard panu Januszowi Stankowiakowi odznakę "Przyjaciel Niewidomego", koleżankom Joannie Grabowskiej i Agnieszce Zube - srebrne odznaki oraz Hannie Stolc - brązową odznakę PZN. Następnie kolega Jerzy Stypa poinformował nas o odbywającej się co roku w Warszawie Konferencji REHA, na której jest prezentowany najnowszy sprzęt ułatwiający codzienne życie niewidomym.
Obchody naszego święta upłynęły w miłej i przyjemnej atmosferze. Członkowie koła podczas takich spotkań mają możliwość nawiązywania przyjaźni oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń powodują, że z mroku i niedowidzenia uczymy się tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka.

Agnieszka Zube

Dodatkowe informacje