Podziękowanie za 1% 2018

W imieniu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim składamy serdeczne podziękowanie za przekazanie 1% podatku przyczyniającego się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Z pozyskanych środków finansowych z 1% podatku realizujemy zadania statutowe, polegające na rehabilitacji i dążeniu do większej aktywności i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących. Pomagamy w przełamywaniu barier społecznych i prywatnych.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Raz jeszcze dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wdzięczności

Prezes Zarządu Powiatowego Koła PZN

Dodatkowe informacje