Podziękowanie za przekazanie 1%

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować szerokie działania i wspierać naszych członków z dysfunkcją narządu wzroku.

Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym.

Raz jeszcze dziękując wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wdzięczności

Prezes Joanna Grabowska

Dodatkowe informacje