Spotkania integracyjne

Zapraszamy wszystkich naszych członków w każdy ostatni piątek miesiąca na spotkania integracyjne, które odbywają się w Siedzibie Organizacji Pozarządowych w Wejherowie przy ul. Hallera 1 w sali na I piętrze w godzinach od 10:00 do 13:00. Na spotkaniach przy kawie poruszamy różne tematy. Spotykamy się z różnymi ludźmi. Mieliśmy spotkanie z Panią Zdrowego odżywiania oraz na ostatnim spotkaniu odwiedziła nas Pani Krystyna Dziekańska - dr. Okulista, która opiekuje się naszymi członkami i wskazała nam jak dbać o swój wzrok. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ostatni piątek września to jest 27.09.2019 r. o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy. Sala mieści się na przeciwko Filharmonii Kaszubskiej.

Zaprasza Prezes i zarząd Koła          

Walne Zebranie Wejherowo

W dniu 29.04.2019 r. w Kole P.Z.N Wejherowo odbyło się Walne zebranie koła i został wybrany nowy Zarząd na nową kadencję 2019-2023.
Nowy skład Zarządu Koła Wejherowo:
Prezes - Genowefa Domoradzka;
Wiceprezes - Mirosława Myszka;
Członek Nadzwyczajny - Elżbieta Janikowska;
Sekretarz - Grażyna Lewandowska-Adrianowska;
Skarbnik - Genowefa Domoradzka.

Urlop 2019

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie informuje, że w dniach od 22.07.2019 r. do 22.08.2019 r. z powodu urlopu nasze Koło będzie nieczynne.

           Zarząd

Urlop

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie informuje, że w dniach od 09.07.2018r do 27.07.2018r z powodu urlopu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (siedziby naszego Koła), nasze Koło będzie nieczynne.

Pozdrawiamy! Zarząd

Seanse filmowe dla niewidomych w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury, realizuje obecnie projekt pt:.

„Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury”.

Projekt rozpoczęliśmy w maju, a obecnie zapraszamy na projekcję filmu z audiodeskrypcją:

  • 11.10 godz.17.00 "Ze wszystkich sił" film z audiodeskrypcją

  • 18.10 godz. 17.00 " Bogowie" film z audiodeskrypcją

 Wejherowskie Centrum Kultury realizuje obecnie projekt dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku. Dla nich spotkanie z filmem w kinie może być, dzięki realizowanemu projektowi, niecodziennym, ale realnym przeżyciem. „Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury” ma na celu popularyzację sztuki filmowej i umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom z dysfunkcjami. W ramach projektu planowane są seanse kinowe klasyki kina niemego, seanse dla osób niesłyszących i niewidomych lub słabowidzących. Udział w seansach jest bezpłatny. Pierwszeństwo przysługuje osobom niewidomym, słabowidzącym oraz ich opiekunom. Kolejne propozycje seansów już w październiku. Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i realizacji projektu „Zapraszamy do kina” Wejherowskie Centrum Kultury może stworzyć namiastkę świata dostępnego dla wszystkich, także w zakresie upowszechniania kultury i sztuki filmowe. Informacja o projekcie i pokazach filmowych na stronie www.wck.org.pl

Dodatkowe informacje