Urlop

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie informuje, że w dniach od 09.07.2018r do 27.07.2018r z powodu urlopu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (siedziby naszego Koła), nasze Koło będzie nieczynne.

Pozdrawiamy! Zarząd

Seanse filmowe dla niewidomych w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury, realizuje obecnie projekt pt:.

„Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury”.

Projekt rozpoczęliśmy w maju, a obecnie zapraszamy na projekcję filmu z audiodeskrypcją:

  • 11.10 godz.17.00 "Ze wszystkich sił" film z audiodeskrypcją

  • 18.10 godz. 17.00 " Bogowie" film z audiodeskrypcją

 Wejherowskie Centrum Kultury realizuje obecnie projekt dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku. Dla nich spotkanie z filmem w kinie może być, dzięki realizowanemu projektowi, niecodziennym, ale realnym przeżyciem. „Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury” ma na celu popularyzację sztuki filmowej i umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom z dysfunkcjami. W ramach projektu planowane są seanse kinowe klasyki kina niemego, seanse dla osób niesłyszących i niewidomych lub słabowidzących. Udział w seansach jest bezpłatny. Pierwszeństwo przysługuje osobom niewidomym, słabowidzącym oraz ich opiekunom. Kolejne propozycje seansów już w październiku. Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i realizacji projektu „Zapraszamy do kina” Wejherowskie Centrum Kultury może stworzyć namiastkę świata dostępnego dla wszystkich, także w zakresie upowszechniania kultury i sztuki filmowe. Informacja o projekcie i pokazach filmowych na stronie www.wck.org.pl

Filmy z audiodeskrypcją w Wejherowie

Wejherowskie Centrum Kultury, realizuje obecnie projekt pt:.

Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury

Projekt rozpoczęliśmy w maju, a obecnie zapraszamy na projekcję filmu z audiodeskrypcją.

20 września godz.17.00  "Obława" film z audiodeskrypcją

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje obecnie projekt dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku. Dla nich spotkanie z filmem w kinie może być, dzięki realizowanemu projektowi, niecodziennym, ale realnym przeżyciem. „Zapraszamy do kina - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym w Wejherowskim Centrum Kultury” ma na celu popularyzację sztuki filmowej i umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom z dysfunkcjami. W ramach projektu planowane są seanse kinowe klasyki kina niemego, seanse dla osób niesłyszących i niewidomych lub słabowidzących.

Udział w seansach jest bezpłatny.
Pierwszeństwo przysługuje osobom niewidomym, słabowidzącym oraz ich opiekunom.
Kolejne propozycje seansów już w październiku.

Informacja o projekcie i pokazach filmowych na stronie www.wck.org.pl

Dodatkowe informacje