Walne Zebranie Wejherowo

W dniu 29.04.2019 r. w Kole P.Z.N Wejherowo odbyło się Walne zebranie koła i został wybrany nowy Zarząd na nową kadencję 2019-2023.
Nowy skład Zarządu Koła Wejherowo:
Prezes - Genowefa Domoradzka;
Wiceprezes - Mirosława Myszka;
Członek Nadzwyczajny - Elżbieta Janikowska;
Sekretarz - Grażyna Lewandowska-Adrianowska;
Skarbnik - Genowefa Domoradzka.

Dodatkowe informacje